Info bardienst

Alle leden van T.V. de Molenwiek hebben op jaarbasis de verplichting om twee tot drie bardiensten te verzorgen. Samen met de leden beheren we gezamenlijk de kantine, waarbij de kantinecommissie zorg draagt voor de randzaken. De gezelligheid binnen onze vereniging wordt voor een groot deel bepaald door de openstelling van onze kantine. Probeer een goede, maar vooral een gezellige gastheer of gastvrouw te zijn en laat de kantine netjes en schoon achter.

In de KNLTB Club App kun je bij ‘Club’ naar beneden scrollen. Hier vind je de dienstenplanner, waarin overzichtelijk per dag staat genoteerd welk lid op welk tijdstip bardienst heeft in een bepaalde week. Ook kun je per maand de bardienstenindeling op deze website terugvinden.

Sleutel kantine

De sleutel van de kantine rouleert onder de leden, als je kantinedienst hebt neem dan even contact op met degene die de volgende dag kantinedienst heeft en regel onderling de overdracht van de sleutel. Als dit onverhoopt niet mocht lukken neem dan contact op met de kantinecommissie.

Ik ben verhinderd

Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Inventariseer of je kunt ruilen met een dienst van een ander lid. Mocht dit niet lukken, dan kun je tegen betaling de bardienst laten overnemen door een aantal leden. De leden die zich hiervoor beschikbaar stellen zijn:

Manon van Baalen    0418-672881
Theo Grandia           (0418) 673080
Steven Lobregt         (0612) 392893

Als je onderling van kantinedienst ruilt of later op de avond de kantinedienst overneemt, is degene die de kantinedienst overneemt verantwoordelijk voor de overdracht van de sleutel.

Boetesysteem

Met ingang van 1 April 2008 is het besluit genomen tijdens de Algemene Leden Vergadering dat leden die hun bardienst en verplichtingen niet nakomen een boete krijgen opgelegd van €50,- per niet nagekomen verplichting.

Toernooien & evenementen

Bij toernooien en evenementen is het mogelijk dat de tijdstippen en duur van de bardiensten verschillen van regulieren diensten.

Kantineboek met alle informatie

Bij de bar in de kantine ligt het kantineboek met daarin de belangrijkste regels voor onze vereniging.
Zo zijn bijvoorbeeld opgenomen een kopie van het baanreglement, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.Daarnaast bevat het boek goede en heldere informatie om een juiste bardienst te draaien. Tevens staat hierin ook uitgelegd hoe het kassasysteem werkt, de muziekinstallatie en waar je rekening mee dient te houden tijdens je bardienst.

Kassasysteem

De kassa is een simpel, snel en gebruiksvriendelijk kassasysteem, voorzien van een touchscreen. Bekijk de onderstaande introductiefilmpjes om te zien hoe de kassa werkt:

·         Handleiding kassaterminal

·         Introductie filmpje

·         Bon maken

Alleen pinnen
Met ingang van 1 april 2019 is het voor bezoekers van T.V. de Molenwiek alleen nog maar mogelijk om te betalen met pin.

Consumpties

Per bardienst mag je maximaal twee gratis consumpties gebruiken. Boek dit af onder ‘bardienst’ in het kassasysteem.

Weersomstandigheden

· Regent het bij aanvang van je bardienst? Dan word je toch geacht aanwezig te zijn en de kantine te openen.

·  Bij aanhoudende regen en geen aanwezige leden in de kantine mag je de kantinecommissie vragen om toestemming om de kantine te sluiten.

· Alleen als er sneeuw op de banen ligt, kunnen de banen niet bespeeld worden en mag de kantine gesloten blijven.

Alarmsysteem

In onze kantine is een alarmsysteem aanwezig. Het alarmsysteem deactiveer je door de sleutel in het slot van de achterdeur om te draaien. Bij het verlaten van de kantine activeer je het alarmsysteem door de achterdeur aan de buitenkant op slot te draaien (sleutel 2x omdraaien). Het alarm zal twee keer piepen.

Hoe te handelen bij alarm:

Ga niet weg, maar ga weer naar binnen en wacht tot er gebeld wordt door de alarmcentrale. Maak jezelf bekend wanneer de alarmcentrale hiernaar vraagt. De alarmcentrale zal tevens vragen naar een I.D. nummer. Geef aan dat je dit niet weet. Vervolgens zal de alarmcentrale contact opnemen met iemand op de meldingslijst (1. Jan Bok, 2. Leen Vos, 3. Joop van de Wetering). Een van deze personen nemen vervolgens contact met je op en beslissen wat er verder moet gebeuren. Houd er rekening mee dat bij een alarmmelding ’s nachts, de alarmcentrale uit veiligheidsoverwegingen besluit direct de politie in te schakelen in plaats van een van de drie bovengenoemde leden.

Hoe te handelen bij ongevallen:

· Maak de onveilige situatie veilig (schakel elektrische machines bijvoorbeeld uit)

· Waarschuw anderen en vraag om hulp

· Bel de alarmdiensten:

         o    Alarmnummer: 112

        o    Brandweer (zonder spoed): 024 – 35 55 555

        o    Politie (zonder spoed): 0900 – 8844

        o    Huisarts Brakel: 0418 – 671250

        o    Bestuurslid Jan Bok: 06 – 51 20 24 79

       o    Bestuurslid Giljam Voet: 06 – 10 47 93 06

Openingstijden kantine (bardiensten):

Maandag tot en met vrijdag                           19:00 tot 23:00 uur

Zaterdagmiddag                                               14:00 tot 18:00 uur

Zondag                                                                Gesloten*

*Tijdens competities en toernooien is de kantine op zondag geopend, en zijn de openingstijden gelijk aan de zaterdag.