Contributie

Jaarlijks wordt op de 1e werkdag van maart de contributie geïncasseerd door middel van een automatische incasso via het systeem Club Collect. Voor ieder die voor drie of meer ledencontributie betaalt, is er de mogelijkheid om in twee 2 termijnen te betalen. Dit kun je aangevenop het incassoformulier.

De contributiebedragen op jaarbasis zijn als volgt:

Jeugd t/m 14 jaar €   40,00
Jeugd 15-16 jaar €   60,00
17 jaar en ouder €  120,00

De leeftijd van het lid op 1 januari van het nieuwe contributiejaar is bepalend voor het contributiebedrag. Het contributiebedrag zal, bij lid worden, gedurende het jaar naar rato worden berekend.