Aanmeldingsformulier Proeflidmaatschap

AANMELDINGSFORMULIER PROEFLIDMAATSCHAP

Tennisvereniging : "De Molenwiek"

Langerakseweg 2, 5306 TC Brakel

Indien u al eerder heeft getennist, vul dan hieronder uw laatste speelsterkte in:

Bovengenoemde meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging en verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement (ter inzage op website: www.tvdemolenwiek.nl).

- De kosten voor het totaalpakket bedragen € 55,00
- Het lidmaatschap duurt 3 maanden.
- Het proeflidmaatschap geldt enkel voor seniorleden (17+)
- Het pakket is inclusief 4 tennislessen
- De tennislessen worden verzorgd door tennisschool Tom Kreemers, contact hierover vindt via de tennisschool plaats.
- Informatie en contact over de tennislessen verloopt via tennisschool Tom Kreemers
- Inschrijving gebeurt via dit inschrijfformulier.
- Gebruikmaken van deze aanbieding is alleen mogelijk wanneer je in de afgelopen drie jaar geen vast lidmaatschap hebt gehad.
- Gebruik van tenniskleding en -schoenen is verplicht.
- Wij verzoeken u een recente foto te uploaden.
- De foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Het moet een goed gelijkende pasfoto zijn
- Het formaat moet minimaal 300 pixels breed en minimaal 400 hoog zijn
- Het moet een jpg, jpeg, gif, png of pdf bestand zijn


Automatische incasso


Door acceptatie van dit formulier geeft u toestemming aan TV De Molenwiek voor incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van € 55,00 vanuw rekening af te schrijven wegens contributie lidmaatschap, en uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TV De Molenwiek.

Privacy Policy:
Ik verklaar hierbij de Privacy Policy van T.V. De Molenwiek gelezen te hebben en te accepteren.
Ja