Aanmeldingsformulier Proeflidmaatschap

  AANMELDINGSFORMULIER PROEFLIDMAATSCHAP

  Tennisvereniging : "De Molenwiek"

  Langerakseweg 2, 5306 TC Brakel

  Indien u al eerder heeft getennist, vul dan hieronder uw laatste speelsterkte in:

  Bovengenoemde meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging en verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement (ter inzage op website: www.tvdemolenwiek.nl).

  - De kosten voor het totaalpakket bedragen € 55,00
  - Het lidmaatschap duurt 3 maanden.
  - Het proeflidmaatschap geldt enkel voor seniorleden (17+)
  - Het pakket is inclusief 4 tennislessen
  - De tennislessen worden verzorgd door tennisschool Tom Kreemers, contact hierover vindt via de tennisschool plaats.
  - Informatie en contact over de tennislessen verloopt via tennisschool Tom Kreemers
  - Inschrijving gebeurt via dit inschrijfformulier.
  - Gebruikmaken van deze aanbieding is alleen mogelijk wanneer je in de afgelopen drie jaar geen vast lidmaatschap hebt gehad.
  - Gebruik van tenniskleding en -schoenen is verplicht.
  - Wij verzoeken u een recente foto te uploaden.
  - De foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - Het moet een goed gelijkende pasfoto zijn
  - Het formaat moet minimaal 300 pixels breed en minimaal 400 hoog zijn
  - Het moet een jpg, jpeg, gif, png of pdf bestand zijn


  Automatische incasso


  Door acceptatie van dit formulier geeft u toestemming aan TV De Molenwiek voor incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van € 55,00 vanuw rekening af te schrijven wegens contributie lidmaatschap, en uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TV De Molenwiek.

  Privacy Policy:
  Ik verklaar hierbij de Privacy Policy van T.V. De Molenwiek gelezen te hebben en te accepteren.
  Ja