AANMELDINGSFORMULIER TIJDELIJK LID

  Tennisvereniging : "De Molenwiek"

  Langerakseweg 2, 5306 TC Brakel

  Indien u al eerder heeft getennist, vul dan hieronder uw laatste speelsterkte in:

  Bovengenoemde meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging en verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement (ter inzage op website: www.tvdemolenwiek.nl).
  - Het tijdelijk lidmaatschap duurt 5 maanden.
  - De contributie bedraagt € 65,00
  - Het tijdelijke lidmaatschap kan elk moment ingaan tussen 1 maart en 1 juli 2020.
  - Het eindigt zonder opzegging 5 maanden na het ingaan.
  - Wanneer hij/zij dat aangeeft, kan het tijdelijke lidmaatschap na vijf maanden direct worden voortgezet in een normaal lidmaatschap.
  - Een lidmaatschap dat ingaat na 1-7-2020 wordt beschouwd als een normaal lidmaatschap en eindigt dus alleen bij opzegging.
  - In dit geval wordt de contributie berekend zoals gebruikelijk, naar rato van het aantal maanden op basis van de
  jaarcontributie van € 120,00.
  - Wanneer er binnen het tijdelijke lidmaatschap een competitie of toernooi plaatsvindt, mag het tijdelijke lid daaraan meedoen.
  - Echter bij een teveel aan inschrijvingen voor competities gaan vaste leden voor.
  - Tennislessen nemen is mogelijk, alleen tijdens de periode van het lidmaatschap.
  - Het is verplicht tijdens deze vijf maanden één kantinedienst te draaien.
  - Inschrijving gebeurt via dit inschrijfformulier.
  - Na ± 2 weken volgt een pas. (Tot die tijd kan men vragen om een tijdelijke pas, via ledenadministratie).
  - Een zomerlidmaatschap is alleen mogelijk wanneer je in de afgelopen drie jaar geen vast lidmaatschap hebt gehad.
  - Gebruik van tenniskleding en -schoenen is verplicht.
  - Wij verzoeken u een recente foto te uploaden.
  - De foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - Het moet een goed gelijkende pasfoto zijn
  - Het formaat moet minimaal 300 pixels breed en minimaal 400 hoog zijn
  - Het moet een jpg, jpeg, gif, png of pdf bestand zijn


  Automatische incasso


  Door acceptatie van dit formulier geeft u toestemming aan TV De Molenwiek voor een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van € 65,00 van uw rekening af te schrijven wegens contributie lidmaatschap, en uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TV De Molenwiek.

  Privacy Policy:

  Lees hier onze privacy-policy