Kantineboek

Kantineboek

Voorwoord

Voor onze nieuwe leden geldt als eerste: welkom bij Tennisvereniging de Molenwiek. Je zult bij onze vereniging een leuke, maar hopelijk vooral sportieve tijd tegemoet gaan, waarbij je vast mee gaat doen aan een aantal erg gezellige activiteiten.

Als vereniging zijn wij echter ook afhankelijk van de welwillende medewerking van onze leden.Dit houdt ook in dat elke senior, eenmaal lid geworden, accepteert dat er per toerbeurt een kantinedienst wordt gedraaid.

In dit boek zult je met name kunnen lezen over kantinedienst, bar/keukenonderhoud en onderhoud in en rondom de kantine. Let wel, voor sommige zaken zijn er personen die het vrijwillig op zich hebben genomen bepaalde vaste taken binnen onze vereniging te verrichten. Zonder die personen zou de vereniging niet de gezellige club zijn zoals zij nu is.

Eén taak is echter van ons allen en dat is een nette, toonbare kantine, zowel binnen als buiten/rondom. Daarom is er dit kantineboek, waarbij wij er vanuit gaan dat dit ook doorgelezen wordt. Je kunt nl. zelf een hoop doen vooraleer je iemand anders inschakelt. Dit geldt ook voor onze bestaande leden.

Zo zijn bijvoorbeeld opgenomen het baanreglement, een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Als rode draad geldt: lees dit alles gerust door, van jezelf informeren is nog nooit iemand slechter geworden. Mocht je na het lezen van dit boek zaken missen die er wel in thuishoren, dan gelieve dit aan de kantinecommissie door te geven.

Met sportieve groet,
De kantinecommissie

1) Aanwezigheid kantinedienst

• Maandag tot en met vrijdag 19:00 tot 23:00 uur
• Zaterdagmiddag 14:00 tot 18:00 uur
• Zondag Gesloten*
* Tijdens competities en toernooien is de kantine op zondag geopend, en zijn de openingstijden gelijk aan de zaterdag.

2) Parkeren

• Parkeer auto’s op de parkeerplaats in de daarvoor bestemde vakken.
• Parkeer fietsen e.d. bij of in het fietsenrek.
• Parkeer niet voor of op het pad naar de kantine.
• Zorg altijd voor vrije doorgang voor hulpdiensten.

3) Openen en Sluiten

De kantinedienst heeft de sleutel van de achterdeur.
Door de achterkeukendeur betreden en verlaten we de kantine. De terrasdeuren gaan aan de binnenkant open en dicht. Hiervoor zijn dus geen sleutels benodigd.
Bij het verlaten van de kantine moet erop gelet worden dat van de deuren van het halletje en de herenkleedkamer, zowel de binnen tussendeur als de buitendeur, afgesloten wordt.
De sleutel van de kantine rouleert onder de leden. Als je kantinedienst hebt neem dan even contact op met degene die de volgende dag kantinedienst heeft en regel onderling de overdracht van de sleutel. Als dit onverhoopt niet mocht lukken neem dan contact op met iemand van de kantinecommissie.
Zie ook het hoofdstuk Kantinediensten

Openen en sluiten kantine:

• In onze kantine is een alarmsysteem aanwezig, dit alarmsysteem wordt geactiveerd en gedeactiveerd door de sleutel in het slot van de buitendeur aan de achterzijde om te draaien.
• Draai dus de deur niet aan de binnenzijde op slot, want daar mee activeer je het alarm weer. (als je de deur aan de achterzijde wilt sluiten doe dan de schuif op de deur)
• Steek de sleutel horizontaal in het slot, 2x ronddraaien naar de oorspronkelijke stand
• Laat de sleutel niet in het slot.
• Bij het sluiten van de kantine let dan op het volgende:
• Zijn de terrasdeuren gesloten en op slot?
• Is de deur van het halletje op slot?
• Is de deur van het heren toilet op slot?
• Is de deur van de meterkast op slot? (deze deur is extra beveiligd en geeft bij het inschakelen direct alarm)
• Is de ventilator in kopgevel uit? (schakelaar naast de schakelaars van de verlichting achter de bar)
• Zijn de stekkers van de friteuses en / of tostiapparaat uit de wandcontactdoos?
• Is de afzuigkap uit?
• Zijn alle lichten uit?
• Het lichtje bij de achterdeur staat als het goed is op groen, staat het lichtje niet op groen dan bovenstaande stappen herhalen.
• Draai de deur op slot, als het goed is hoor je het alarm 2x piepen.
• Als je wat vergeten bent, ga dan niet gelijk weer naar binnen maar wacht ongeveer 2 minuten, of tot dat je de bel van de telefoon hebt gehoord.
• bij eventuele problemen kunt je bellen met Jan Bok 06.512.024.79

Hoe te handelen als het alarm afgaat:

• Blijf rustig.
• Ga niet weg, maar ga weer naar binnen en wacht tot er gebeld wordt.
• Ga niet zelf bellen (want dan is de telefoonlijn bezet).
• Na enige ogenblikken zal de centralist van de alarmcentrale bellen en informeren wie er aanwezig is. (maak jezelf bekend)
• Ook zal hij vragen naar een I.D. nummer, meld dan dat je dat niet weet, hij zal dan contact opnemen met iemand die op zijn meldingslijst    staat t.w.: 1e Jan Bok, 2e Leen Vos, 3e Joop van de Wetering.
• 1 van bovenstaande personen zullen dan contact met je opnemen en beslissen wat er verder moet gebeuren.
• Hou er rekening mee dat als dit midden in de nacht gebeurt, dat de centralist uit veiligheidsoverwegingen niet bovenstaande personen     maar meteen de Politie kan inschakelen.

4) Sleutels, kas en consumpties

a) Sleutels
De sleutelset bestaat uit de sleutel voor de keukenachterdeur.
De sleutels blijven gedurende de kantinedienst-maand onder de verantwoordelijkheid van de mensen die kantinedienst hebben circuleren. Zie de kantinedienst lijsten op de website of het prikbord in de kantine.
NB: tijdens vakanties kan het afleveradres afwijken.
Er wordt aan leden (die dat willen) een sleutel beschikbaar gesteld (tegen een borgsom van €10,00), waarmee men in de herenkleedkamer kan komen. Hier kan men zich omkleden, wassen, schuilen, water drinken, van het toilet gebruik maken en het licht van de banen aan te doen.
Deze sleutel is verkrijgbaar bij Jan Bok, Telefoon 06.512.024.79
Er is echter geen mogelijkheid om, buiten de kantinediensttijden, in de kantine te komen mits deze door de kantinedienst is afgesloten.

b) Kas:
In de kas zit een vast bedrag aan wisselgeld (30,00 €).
De kas dient elke avond na de dienst geteld te worden. Het bedrag, exclusief het wisselgeld dient in een gesloten envelop gebracht te worden bij Ad Grandia, Groenling 3, Brakel. Gelieve te deponeren in de brievenbus aan de deur.
Omzet eveneens vermelden in het kasboek welke map achter de bar aanwezig is, op zaterdag ook het briefje uit het kasboek halen en in de enveloppe doen.

c) Betalen:
“Poffen”en of “op de lat” schrijven is niet toegestaan*
Consumpties worden contant of per pin afgerekend.

d) Gratis consumpties
Er mogen beslist geen gratis consumpties verstrekt worden. (aan niemand)*. Tijdens jeugdtoernooien en jeugdcompetities mogen frisdranken uit de 1 ltr. of 1.5 ltr. flessen (geen liptonice) voor € 0,60 verkocht worden, maar dit alleen aan jeugd. Voor volwassenen gelden ook dan de gewone prijzen.
* Uitzondering hierop zijn degenen die kantinedienst draaien. Zie hiervoor het hoofdstuk kantinediensten.

5) Afval container

Deze moet op maandagavond na de dienst op het parkeerterrein aan de weg staan. Let op, dit gebeurt wekelijks. De container wordt op dinsdag geleegd.
Voor het wegbrengen van de container naar de parkeerplaats gaarne de vuilnisbakken in de kantine en van het terras ook legen!!
Dinsdagavond de container weer meenemen en achter de kantine zetten.

6) Schoonmaken

In principe dient de kantinedienst alleen de bar en de keuken schoon te houden.
Het misstaat echter niemand om eens een bezem te pakken en de kantine, kleedkamers, toilet en het terras aan te vegen indien dit nodig is.
De kantinedienst moet er wel op letten dat er voldoende wc-papier is en evt. aanvullen.
Extreme vuiligheden melden bij: Mieke Grandia, telefoon: 0418 673080.

7) Competitieteams

In principe dient er tijdens de wedstrijden, evenals enige tijd na de laatste wedstrijd, altijd kantinebezetting aanwezig te zijn.
Daarom een vriendelijk verzoek aan de kantinedienst:
Wilt u op de dagen dat er competitie wordt gespeeld een beetje vroeger komen? De gasten willen nog wel eens wat eerder komen en dan is het vervelend wanneer ze voor een gesloten deur staan. Zeker wanneer ook het thuisspelende team (nog) niet aanwezig is. In de regel is dit op vrijdag 18.45 en in het weekend 09.45 uur.
Wilt u ook na het spelen van de laatste wedstrijd eventueel wat langer blijven? Wanneer dit niet lukt dan even overleggen met iemand van het thuisspelende team wie daarvan de sleutel bij de volgende kantinedienst waarnemer brengt.

8) Keuken

Voor wie de keuken als andermans heiligdom ziet, hier enkele richtlijnen voor het gebruik van enkele apparaten die daar aanwezig zijn:
a) Magnetron:
Nooit metalen voorwerpen in de magnetron zetten, ook geen foliepapier e.d, tenzij deze folie geschikt is voor de magnetron. !!!!

b) Frituurpan:
Heeft 2 knoppen, bovenop, om aan- en uit te zetten en om de temperatuur in te stellen.
Er kan gefrituurd worden als het lampje is uitgegaan. Dan is het vet op zijn heetst.

c) Tosti-ijzer:
Deze heeft maar 1 knop.

d) Afzuigkap:
Drie standen voor de verschillende snelheden en een schakelaar voor het lampje.

e) Koffiezet apparaat:
Al enige tijd is er een prachtig moderne machine.
Gewoon op de knop drukken voor een kop koffie, of heet water voor thee en chocomelk.

f) EHBO-doos
Als vereniging zijn wij verplicht een EHBO doos in huis te hebben. Deze is te vinden in de keuken of kleedkamer. Bijvullen hoeft niet, dit is recentelijk nog gedaan.

g) Brandblusser
In de kantine hangen bordjes waar deze te vinden zijn. Gebruiksaanwijzing staat op de brandblusser aangegeven.

9) De bar en biertap

In de bar is een koelinstallatie met twee koelkasten met flessen (fris) drank aanwezig. De koelinstallatie is volkomen automatisch. Er hoeft dus niets aan gedaan te worden.
Tevens is in de bar een spoelbak gebouwd voor het afspoelen/schoonmaken van de glazen. Daartoe moet de overlooppijp in de afvoer geplaatst worden en dan de spoelbak vol laten lopen. Als de bak vol is kan de (onderste) kraan met een klein straaltje aangelaten worden zodat het spoelwater doorlopend vers is.
Er mag in de spoelbak nooit iets anders gespoeld worden dan glazen!

a) Tap
• De biertap is altijd paraat (behalve in de winter van 1 oktober tot en met 31 maart). Er kan dus altijd getapt worden en afsluiten of afzetten is niet nodig. Dat doet iemand van de kantinecommissie (indien nodig).
• Zorg dat de bieropvang en het spoelgedeelte altijd schoon is. Dit is niet alleen ten behoeve van de hygiëne doch ook een eis van de Keuringsdienst van Waren die af en toe onaangekondigd controles uitvoert.
• Zorg ook dat de glazen steeds op hun kop staan en droog van binnen zijn.

b) Bardienst:
• Er is een koffieautomaat aanwezig met koffie en warme chocomel voor thee kan men warmwater uit de automaat tappen. Voor bediening zie automaat.
• Men kan voor thee ook water koken in de waterkoker.
• Dranken etc. kan men vinden in de koeling onder de bar of in de koelkast in de keuken.
• Rode wijn en port kan men vinden in de rechtse kastjes onder de bar.
• Witte wijn staat als het goed is in de koeling onder de bar.
• IJsjes kan men vinden in de daarvoor bestemde diepviezer in de kantine.
• Snacks en Tosti’s kan men vinden in de diepvriezers in de berging.
• Voorschriften voor gebruik van de friteuse en voor de bereiding van snacks en tosti’s kan men vinden op het info bord in de keuken en / of op de desbetreffende verpakkingen.
• Bieren:
• Er zijn meestal 3 soorten bieren aanwezig t.w. Heineken, Jupiler bier en witbier van Hoegaarden.
• in de winter zijn dat flesjes bier welke in de koeling onder de bar staan
• Korte instructie voor het tappen van bier:
1. Spoel de glazen om met water in de spoelbak waaraan wat reinigingmiddel is toegevoegd. (enkele druppels is meer dan voldoende)
2. Hou het glas schuin onder de kraan, trek de kraan gelijk helemaal open tot het glas voor ¾ gevuld is hou het glas recht en doe de kraan gelijk helemaal dicht.
3. afstrijken met schuimspatel en proost (oefening baart kunst)

• bij het einde van de kantinedienst:
• Doe de afwas, laat geen afwas staan voor de volgende.
• Maak de tafels en de bar schoon.
• Maak de lekplaten (ook aan de onderzijde) goed schoon en spoel door met heet, liefst gekookt, water.
• Vul de voorraad bij. Met name tijdens competitie, toernooien en de clubkampioenschappen is dit heel belangrijk.
• De voorraad staat in de voorraad ruimte bij de achterdeur.
• Als een fust bier leeg is en je hebt geen ervaring met het verwisselen daarvan, vraag dan of er iemand van de aanwezigen dit wel heeft zoniet bel dan iemand van de kantinecommissie. (tel. nrs in de game)
• Als het erg druk is vraag dan aan iemand of hij of zij je even wil helpen.
• Als het niet zo druk is, maak je dan verdienstelijk door even wat op te ruimen of wat schoon te maken.
• Vergeet ook niet om in de zomer het terras op te ruimen en de plantjes water te geven als dit nodig is.
• Als je nog niet of niet zoveel kantinediensten hebt gedaan, en je hebt na bovenstaande gelezen te hebben nog vragen hebt kun je de captain of iemand van de kantinecommissie nog even bellen.

10) Brand – Inbraak – Ongeval

a) Brand:
112 bellen (adres van de club is Langerakseweg 2).

b) Inbraak:
Indien u ziet dat één of andere onverlaat in de kantine is geweest doordat er ramen en/of deuren geforceerd zijn, contact opnemen met:
Jan Bok 06.512.024.79
Leen Vos 0418 673900
Giljam Voet 0418 672979

c) Ongeval:
De dichtstbijzijnde arts is de huisartsenpraktijk Brakel: 0418 671250.
Gebeurt er iets tijdens het weekend dan hoort u via het antwoordapparaat welke arts weekenddienst heeft of u wordt doorverbonden met de zgn. artsen centrale. Zoniet, dan is het nr. van de artsencentrale: ……..

Hoe te handelen bij ongevallen:
• Zorg eerst dat de onveilige toestand (zo mogelijk) ophoudt te bestaan. b.v. elektrische machines e.d. uitschakelen.
• Waarschuw anderen voor de onveilige situatie en vraag zo nodig om hulp.
• Roep de hulpdiensten in zoals brandweer, ambulance of politie
• Licht het bestuur zo spoedig mogelijk in.

Alarmnummer 112  
Ambulance  112  
Brandweer 112 zonder spoed 024-3555555
Politie 112 zonder spoed 0900-8844
Huisartsenpost 0418 671 250   
Gemeentehuis 0418 140418  
Kantine 0418 672 607   
Bestuursleden:    
  Giljam Voet 0418 672979  
  Petra van Zanten 0418 552966  
  Linda Wijnstekers 0418 673277  
  Jan Bok 0651202479  
  Janet Klop 0629 500297  
  Betty Borsje 0418 674131  
  Greet v. Driel 0418 673496  

11) Bestellingen

Als u merkt dat er een bepaald artikel niet meer aanwezig is of dreigt op te raken, schrijft u dat dan op en leg het briefje duidelijk zichtbaar neer. Gewoonlijk wordt op dinsdag en vrijdag de bestelling geleverd door de leverancier.
Indien er haast bij is, graag een telefoontje naar: Ineke van Veen, telefoon: 06.833.381.86

12) Telefoon

Het gebruik van de telefoon is voor privé-gesprekken niet gratis.
In het verleden is er nogal eens misbruik van de telefoon gemaakt waardoor de vereniging genoodzaakt was sommige commerciële nummers te blokkeren.
Gesprekken met een duidelijk verenigingsbelang zijn natuurlijk wel gratis (bijv. tijdens competitie, toernooien en clubkampioenschappen).

13) Onderhoud, storingen, lekkages e.d.

Indien u iets tegenkomt wat niet goed werkt, of u twijfelt, wilt u dan één van de onderstaande leden van de betreffende commissie bellen?
Jan Bok: 06.512.024.79.

14) Kantinediensten

Zoals u weet is elk seniorlid van onze vereniging verplicht beschikbaar te zijn voor kantinedienst. Alleen door onderlinge afspraken te maken, kan een lid zich door een ander lid laten vervangen. Wij wijzen jullie erop dat men te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het draaien van de kantinedienst in de ingedeelde week.
Bij het niet nakomen van deze verplichting kan artikel 6 lid d van de statuten van toepassing zijn. Zie ook het boetesysteem verderop in dit boek.

Voor diegene die niet precies weten wat de kantinedienst inhoudt, volgt hieronder enige uitleg:
• Onze kantine wordt gezamenlijk beheerd door leden van de vereniging onder supervisie van de kantinecommissie.
• Bij toerbeurt wordt door de leden kantinedienst gedraaid.
• Wanneer je ingedeeld bent kun je op de website of op het afhangbordsysteem lezen.
• Bij evenementen kan het zijn dat je eerder moet beginnen of later eindigen, hiervoor verwachten wij wel enig begrip.
• Bij verhindering dien je jezelf voor vervanging te zorgen.
• Degene die kantinedienst draait mag tijdens zijn of haar dienst maximaal 2 gratis consumpties gebruiken.
• Verder wordt de gezelligheid binnen onze vereniging voor een groot deel bepaald door de openstelling van onze kantine.
• Probeer een goede, maar vooral een gezellige gastheer/vrouw te zijn en laat de kantine netjes achter.

Enkele opmerkingen m.b.t. kantinediensten.
• Men dient altijd aanwezig te zijn, ook als het regent bij aanvang van de kantinedienst.
• Bij aanhoudende regen kan men de captain of een bestuurslid vragen om toestemming om de kantine te sluiten.
• Alleen als er sneeuw op de banen ligt en dus de banen niet bespeeld kunnen worden mag de kantine gesloten blijven.
• Als men onderling van kantinedienst ruilt of later op de avond de kantinedienst overneemt, is degene die de kantinedienst overneemt verantwoordelijk voor de afdracht van de omzet en voor de overdracht van de sleutel.

Vervanging kantinediensten
• Mocht u op de ingedeelde datum (onverhoopt) verhinderd zijn, draag er dan zorg voor onderling te ruilen.
• Als dit niet lukt zijn er nog leden die tegen betaling een kantinedienst van u willen overnemen. U moet wel zelf de overdracht van de sleutel, en de betaling met hen regelen.
• De leden die zich hiervoor beschikbaar stellen kunt u lezen op de website etc.

15) Boetesysteem

Met ingang van 1 April 2004 zal door Tennisvereniging “De Molenwiek” een boetesysteem worden ingevoerd voor het niet verrichten van verplichte kantinediensten.
Hieronder volgt een uitleg van het boetesysteem bij het niet vervullen van de kantinediensten of betalen van het lidmaatschap:
• Als er geen kantinedienst aanwezig is, dan de Yke van Maaren of janet Klop inlichten.
• Als men onderling heeft gewisseld van kantinedienst, neemt degene die de kantinedienst heeft overgenomen ook de verplichtingen over.(let hierop bij het overnemen van de kantinedienst)
• Aan het einde van een periode wordt aan degene die de kantinedienst heeft verzuimd een brief verstuurd met het verzoek om binnen 14 dagen € 50,00 te storten op de rekening van de kantinecommissie, rekeningnummer 3103.22.316 van de Rabobank te Brakel.
• Het lid dat voor de tweede keer geen kantinedienst heeft gedaan en zijn boete niet heeft betaald, zal door bestuur in de eerst volgende Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen voor royering. (zie aanvulling op het huishoudelijk reglement van de ledenvergadering van 26 januari 1995 punt 12 waarin wordt verwezen naar de statuten, artikel 6 lid d).
• Van bovenstaande regels zal door het bestuur niet worden afgeweken, tenzij er een hoogst dringende reden aanwezig is ( bijv. dringende familieomstandigheden).

16) Verkorte lijst (belangrijke) telefoonnummers

Door dit boek heen trof je diverse telefoonnummers aan, wie je waarvoor moet bellen. Hieronder volgt de verkorte versie:

Alarmnummers:

Alarmnummer 112  
Ambulance  112  
Brandweer 112 zonder spoed 024-3555555
Politie 112 zonder spoed 0900-8844
Huisartsenpost 0418 671 250   
Gemeentehuis 0418 140418  
Kantine 0418 672 607   
Bestuursleden:    
  Giljam Voet 0418 672979  
  Petra van Zanten 0418 552966  
  Linda Wijnstekers 0418 673277  
  Jan Bok 0651202479  
  Janet Klop 0629 500297  
  Betty Borsje 0418 674131  
  Greet v. Driel 0418 673496  

Onderhoud algemeen: Jan Bok 0418 672779
Sleutel tegen vergoeding: Jan Bok 06.512.024.79
Extreme vuiligheden: Yke van Maaren 0418 671426
Spoedbestellingen kantinevoorraad: Ineke van Veen, 0683-338186

17) Baanbezetting tijdens toernooien, competitie en clubkampioenschappen

Tijdens bovengenoemde activiteiten kan het voorkomen dat geen van de 5 banen beschikbaar is. Met name de competitie, toernooien en clubkampioenschappen zorgen er voor dat alle 5 de banen bezet zullen zijn. Het gaat hier om het Solipsis 35+ toernooi, de competitie (behalve de zondag, dan is er in principe 1 baan beschikbaar). De competitie loopt van half april tot en met het 1e weekend van juni. Ook tijdens het Holland House toernooi zullen alle banen bezet zijn. Ditzelfde geldt voor de clubkampioenschappen in augustus/september.
Kijk op de Website voor de diverse data.
Hou hier rekening mee als je ‘vrij’ wilt spelen.

Rechten en verplichtingen leden
Kantine diensten
Ieder lid, dat op 1 januari de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is verplicht 2 maal per seizoen, per toerbeurt, beschikbaar te zijn voor kantinedienst. Alleen door onderlinge afspraken te maken kan een lid zich door een ander lid laten vervangen.
Aanvulling op dit artikel: bij niet nakomen van deze verplichting zal artikel 6, lid d van Statuten van toepassing zijn. (Conform opgemaakte notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 1995).
Om een ieder zo goed mogelijk van ons park gebruik te kunnen laten maken zijn hiervoor ook enige regeltjes bedacht.
Elk lid van de vereniging dient zich daarom goed te realiseren dat dit tennispark ook een beetje van jezelf is. Dus wees er zuinig op en houdt het schoon.

Algemeen:
• Vervoermiddelen dienen op de daarvoor bestemde plaats geparkeerd te worden.
• Honden dienen aan de lijn te worden gehouden, mogen geen overlast veroorzaken en het uitlaten dient liefst buiten het park te geschieden (dit geldt voor iedereen)!!!
• Afval, zoals papier, blikjes, stokjes peuken etc. dienen in de daartoe bestemde bakken te worden gedeponeerd.
• Opzettelijke beschadigingen aan materiaal, kantine of banen zullen aan de veroorzaker in rekening worden gebracht.
• In de kantine worden geen consumpties op de pof verkocht.
• Het is ieders plicht om het gehele paviljoen in goede staat te laten
• De tennisbanen en de oefenkooi mogen alleen betreden worden met tennisschoenen
• Het gebruik van de tennisbanen en de tennisoefenkooi is alleen toegestaan in daartoe verkrijgbare tenniskleding. Met ontbloot bovenlichaam tennissen in niet toegestaan.
• Men dient goed te beseffen dat het park een besloten verenigingskarakter heeft en ongewenste bezoekers gevraagd kan worden zich te verwijderen.

Gebruik van de banen:
• Iedereen is verplicht de baan af te schrijven waarop men wil gaan spelen. Afschrijven gebeurd door middel van het digitale afhangsysteem in de hal.
• Afschrijven van een vrije baan mag alleen als de houder van de pas zelf ook aanwezig is
• Banen kunnen worden gereserveerd zijn wanneer er les, of training is. Tijdens de competitie, toernooien en clubkampioenschappen zullen de banen gereserveerd zijn zonder dat hier vooraf melding van wordt gemaakt.
• Banen mogen alleen door leden worden betreden.
• Introducés mogen, gebruik maken van de banen tegen een vergoeding van 5,00 € per keer. Deze vergoeding dient vooraf betaald te worden bij de betreffende kantinedienst of bij een bestuurslid.
• Neem bij het verlaten van de baan je eigen rommel mee. (Als je je eigen racket mee kunt nemen dan zeker ook flesjes, blikjes, papiertjes etc.)

Definitie introducé:
• hij/zij die door een verenigingslid wordt uitgenodigd om samen met dat lid te gaan tennissen.